Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zoekopnummer.nl aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Zoekopnummer.nl is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. Behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van Zoekopnummer.nl.
Zoekopnummer.nl is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de website noch voor de verwerkingssnelheid ervan en is niet aansprakelijk voor de eventuele (gevolg)schade die hieruit mocht voortvloeien.