Niet Gevonden Wat U Zocht?
Bel 1838 (90cpm) en Onze Helpdeskmedewerkers Helpen U het Telefoonnummer Vinden!
Nummerinformatiedienst, de telefoongids anno nu

Met het verdwenen van de telefoongids (de laatste gedrukte versie is die van 2018) zullen nummerinformatiediensten nog verder aan populariteit winnen. Een informatienummer bestaat al tientallen jaren. Voor het eerst werd een inlichtingendienst, zoals deze toen nog heette, geïntroduceerd in 1933 met het nummer 008. Dit was toen nog een gratis nummer. Pas in 1984 werden er kosten in rekening gebracht voor dit nummer, f 0,15 per gesprek. In de toen nog veelgebruikte telefooncellen kon je nog gratis naar dit nummer bellen.

Geschiedenis van het zoeken naar een telefoonnummer

Sinds de Nederlandse invoering van de telefoon in 1892 is er behoefte om een nummer op te zoeken. Ook al waren er toen nog maar een handvol telefoonnummers beschikbaar. Snel kwam er al een telefoongids op de markt, om het zoeken naar telefoonnummers te vereenvoudigen. Later kwamen er ook inlichtingendiensten, welke gratis waren om het telefoonverkeer te stimuleren.

Door de toename van het belverkeer naar informatiediensten liepen de kosten op en was men gedwongen om voor de gratis dienst kosten in rekening te brengen. In beginsel was de primaire taak van de nummerinformatiediensten om de beller door te verbinden naar het nummer waarnaar men zocht. Later werd het nummer ook opgelezen en werd er niet meer doorverbonden. Tegenwoordig is het verplicht het nummer te geven maar wordt ook de mogelijkheid geboden om door te verbinden.

De omnummeringen van het informatienummer

Nadat in 1984 voor het eerst betaald moest worden voor de informatiedienst werd in 1991 het nummer voor het eerst gewijzigd. Het 008-nummer veranderde in 06-8008. 3 jaar later werd het tarief verhoogt van 15 cent per gesprek naar 60 cent per gesprek. Nog geen jaar later werd het nummer wederom veranderd, nu naar 0900-8008. Het tarief bleef gelijk.

Blijkbaar werden de kosten voor het beller nog hoger, waardoor het tarief verder omhoog ging. In 1998 wordt het tarief opgetrokken naar 1,50 (een gulden en vijftig cent) per gesprek.

De Europese harmonisatie en de gevolgen voor de informatienummers

In 1999 werd het 118-nummer geïntroduceerd in het kader van de Europese harmonisatie. De kosten werden aan banden gelegd en werden concreet in 2003. Er mocht niet langer een bedrag in rekening worden gebracht dat hoger lag dan de kosten. De OPTA legde op dat het tarief verlaagd moest worden naar € 0,60 per gesprek. In 2004 werd het mogelijk om ook via het 118-nummer door te verbinden. 

Introductie van het 18XY-nummer

In 2006 wordt het 18XY-nummer geïntroduceerd door de OPTA. Deze nummerreeks (100 in totaal) werden speciaal in het leven geroepen om als nummerinformatiedienst te fungeren. Het 1818 nummer werd niet aangeboden omdat dit teveel leek op het 118-nummer. Feitelijk zijn er dus 99 nummers beschikbaar om een nummerinformatiedienst te exploiteren. Met het in 2018 voor het laatst uitgeven van de telefoongids zal er in de toekomst meer behoefte komen om gebruik te maken van een van de 99 18XY-nummers. Na 2018 zal men een nummer op moeten zoeken via het internet of direct een 18XY-nummer moeten bellen.

In 2007 werd het 118-nummer uitgefaseerd, met 1 april als defintieve laatste datum voor dat nummer. Na 1 april 2007 kon men alleen nog maar gebruik maken van de 18XY-nummers voor een telefoonnummer zoeken.